Τρόποι Παρακολούθησης

Live online Ομαδικά Μαθήματα

τα οποία δημιουργήθηκαν κατά την αντιμετώπιση της πανδημίας του 2020. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Εξατομικευμένα μαθήματα (δια ζώσης)

ήμι-ιδιαίτερα μαθήματα (δια ζώσης), σε τμήματα μέχρι 4 άτομα, με εξατομικευμένη καθοδήγηση, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασκούμενου.

Ιδιαίτερα μαθήματα (δια ζώσης).